Biwel

AIGÜES DE BARCELONA

AIGÜES DE BARCELONA

: 2018 - Actualidad

: AIGÜES DE BARCELONA

Prevenció de Trastorns múscul-esquelètic en l’àmbit de sanejament a Aigües de Barcelona

L’empresa publico-privada Aigües de Barcelona, ​​Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, gestiona el cicle integral de l’aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració de aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D’aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones en els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

“PREVENCIÓ TME SANEJAMENT” és el nom del programa dirigit a un grup de treballadors d’Aigües de Barcelona de sanejament. Es tracta d’un col·lectiu que, per la seva dinàmica de treball de peu, moviments repetitius i manipulació de càrregues es veu afectat pels trastorns musculós-esquelètics (TME).

El programa compta amb dos pilars fonamentals:

  • Preventiu: Reduir les incidències relacionades amb el sistema osteo-muscular a partir de l’exercici preventiu durant la jornada laboral.
  • Promoció de la salut: Oferir solucions col·lectives i individuals per afavorir la millora de la salut dels treballadors dins i fora de la jornada laboral.

Inicialment es va realitzar un diagnòstic complet de tots els participants, tant en aspectes de salut i condició física com de la biomecànica a l’hora de realitzar les tasques diàries al seu lloc de treball.

A partir d’aquests sis mesos d’intervenció es realitzaran de nou les valoracions per veure l’evolució de la salut dels treballadors i la seva millora a nivell laboral i personal.

En breu presentarem els primers resultats.

Per a obtenir més informació, si us plau ompli el següent formulari: