Biwel

Programes integrals

Els programes integrals segueixen la metodologia Biwel, i aporten una visió transversal i de millora contínua. El seu principal objectiu és el d’integrar la cultura preventiva i de benestar en el sistema de gestió de l’empresa. Aquests programes integrals de salut en el treball busquen millorar la qualitat de vida de les persones que conformen les empreses i evitar així problemes com l’absentisme laboral.

Totes les accions i programes proposats en aquests tallers combinen la teoria i la pràctica basada en la ciència, oferint experiències creatives i vivencials, apoderant les persones, evolucionant de canvis d’hàbits tòxics, com l’absentisme laboral, cap a hàbits de vida saludables. En finalitzar el projecte d’empresa saludable, s’avalua l’impacte real generat a tres nivells: personal, organitzacional i econòmic segons els indicadors pactats en les primeres passes de l’anàlisi.

L’aplicació d’aquesta metodologia pròpia possibilita l’obtenció de diferents certificacions.

Tipus de programes

 • Prevenció de lesions en el treball (TME)
 • Programes de prevenció del risc cardiovascular
 • Programes de promoció de l’activitat física
 • Programas d’alimentació saludable a la feina
 • Programas de millora del clima laboral
 • Programas de deshabituació tabàquica

Ejemples reals

 • Sentir-se bé en el treball a Kern Pharma
 • L’As de LA TEVA VIDA: Prevenció del RCV a Henkel

Els programes integrals segueixen la metodologia Biwel, i aporten una visió transversal i de millora contínua. El seu principal objectiu és el d’integrar la cultura preventiva i de benestar en el sistema de gestió de l’empresa. Aquests programes integrals de salut en el treball busquen millorar la qualitat de vida de les persones que conformen les empreses i evitar així problemes com l’absentisme laboral.

Totes les accions i programes proposats en aquests tallers combinen la teoria i la pràctica basada en la ciència, oferint experiències creatives i vivencials, apoderant les persones, evolucionant de canvis d’hàbits tòxics, com l’absentisme laboral, cap a hàbits de vida saludables. En finalitzar el projecte d’empresa saludable, s’avalua l’impacte real generat a tres nivells: personal, organitzacional i econòmic segons els indicadors pactats en les primeres passes de l’anàlisi.

L’aplicació d’aquesta metodologia pròpia possibilita l’obtenció de diferents certificacions.

La estrategia, el plan de acción y las diferentes acciones de continuidad desarrolladas, se adaptarán a las necesidades de la empresa, detectadas en la fase inicial y que se evaluarán durante todo el proyecto mediante diferentes indicadores de seguimiento, como la evolución de hábitos de vida saludables, la satisfacción de los trabajadores o la reducción del absentismo laboral. 

Todas las acciones y programas propuestos en dichos talleres combinan la teoría y la práctica basada en la ciencia, ofreciendo experiencias vivenciales, creativas y generadoras de cambios de hábitos tóxicos hacia hábitos de vida saludables. Al finalizar el proyecto de empresa saludable, se evaluará el impacto real generado a tres niveles: personal, organizacional y económico.

Tipos de programas integrales

 • Programas de ejercicios en el trabajo para la reducción de bajas laborales y absentismo laboral por TME
 • Programas para fomentar una alimentación saludable en el trabajo
 • Programas de prevención del riesgo cardiovascular
 • Atención a colectivos sensibles
 • Acciones preventivas para la disminución de los hábitos tóxicos
 • Programas de mejora del clima laboral
 • Edificio y entorno saludable