Biwel

Impacte en la reducció de baixes laborals d’un programa d’exercici preventiu en el treball

Impacte en la reducció de baixes laborals d’un programa d’exercici preventiu en el treball

Impacte en la reducció de baixes laborals d’un programa d’exercici preventiu en el treball

Descobreix com aplicar-ho a la teva empresa

Els trastorns musculoesquelètics (TME) són la causa del 25,5% de les baixes laborals a Espanya. La incorporació de noves mesures preventives com l’Exercici Preventiu, mitjançant una metodologia i indicadors concrets, permet obtenir bons resultats en absentisme i millorar la salut dels teus empleats.

Descarrega’t gratis aquest ebook i descobriràs:

Vols descarregar-te gratis aquest e-book?