Biwel

La promoció de la salut a la feina

La promoció de la salut a la feina

Foment del Treball Nacional,, amb el suport de Biwel i el finançament de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ha volgut conèixer l’estat actual sobre les iniciatives i projectes de promoció de la salut a la feina que han portat i estan portant a terme les empreses espanyoles.

S’ha elaborat una enquesta que s’ha difós de forma online en el període comprès entre en 9 de juliol de 2018 i el 14 de setembre de 2018, en què han participat un total de 344 empreses, 98 de les quals han complert els criteris d’inclusió, formant part de la mostra final d’anàlisi.

Els resultats es presenten en tres blocs:

  • Context actual dels projectes de promoció de la salut en el treball
  • Iniciatives portades a terme i recursos destinats en el període 2015-2019
  • Estat actual en relació a la promoció d’un estil de vida saludable.

Vols descarregar-te l’informe?