Biwel

Previous
Next

Salut i benestar laboral com a estratègia empresarial

Biwel entén el concepte d’empresa saludable com aquella organització que s’ocupa del benestar, la seguretat i la salut del seu capital humà d’una forma integral, tenint en compte les diferents dimensions de la salut, els diferents models determinants d’aquesta i l’impacte que ofereix a la comunitat; per tant amb una visió transversal i holística.

Apliquem la nostra metodologia a aquelles organitzacions que desitgin integrar la promoció de la salut i el benestar laboral com a estratègia empresarial dins dels sistemes de gestió de prevenció de riscos laborals i en la seva comunitat.

Soluciones y servicios para el bienestar laboral

Consultoria

Biwel s'adapta a l'organització i l’analitza per determinar la situació actual en matèria de salut i benestar laboral, interpretar els resultats de l'anàlisi per obtenir unes propostes realistes i que ens permetin concretar un pla d'acció quantificable a partir d'indicadors de gestió i salut.

Formació i tallers

Biwel ofereix a les empreses saludables serveis de capacitació in-company a través de tallers teoricopràctics de salut en el treball. L'objectiu d'aquesta sèrie de tallers de salut i benestar laboral és aportar nous coneixements de rigor científic, de forma dinàmica i participativa, de manera que sigui senzilla la seva aplicació a la vida laboral i personal mitjançant les tècniques apreses.

Programes integrals

Els programes integrals segueixen la metodologia Biwel, i aporten una visió transversal i de millora contínua. El seu principal objectiu és el d'integrar la cultura preventiva i de benestar en el sistema de gestió de l'empresa. Aquests programes integrals de salut en el treball busquen millorar la qualitat de vida de les persones que conformen les empreses i evitar així problemes com l'absentisme laboral.

Serveis in-company

A Biwel t'oferim els millors professionals i serveis de cada àmbit de la salut laboral amb el principal objectiu de fomentar l'adquisició d'hàbits de vida saludables. Adaptem, gestionem i coordinem el servei perquè sigui de fàcil i ràpida implantació.

Serveis de consultoria per a empreses a la recerca del benestar laboral

Des de Biwel oferim els següents serveis de consultoria:

Mitjançant la nostra plataforma, oferim al treballador un diagnòstic individual dels seus hàbits i riscos de salut. Amb aquesta informació generem dos informes: un personalitzat per a cada treballador, amb els resultats de salut detallats; i un altre amb informació sobre l’estat de salut global per a l’empresa, i amb la nostra recomanació estratègica afegida. El diagnòstic del treballador és un dels primers passos a seguir. Permet realitzar un pla d’acció adaptat a les necessitats de l’empresa i, a posteriori, iniciar un seguiment de l’impacte de les accions dutes a terme per millorar la salut i el benestar laboral del treballador. Aquest servei de consultoria inclou també la possibilitat de realitzar diagnòstics específics segons problemàtiques del treballador o grup de treball, així com segmentacions de tot tipus.

Asesoramos y diseñamos el plan estratégico y plan de acción adaptado a las necesidades de la empresa conjuntamente con la comisión de salud. Las acompañamos a ambas en un proceso de desarrollo e implantación de los planes de acción de salud en el trabajo para lograr satisfacer las necesidades detectadas en las evaluaciones previas. Tras la implantación de los planes se propone realizar un seguimiento de indicadores capaces de evaluar el impacto del programa de bienestar laboral. Desde Biwel consideramos que esta es la herramienta clave para la consecución de los objetivos marcados por la empresa, entre los cuales pueden incluirse la reducción del absentismo laboral.

A partir de la recopilación de información de los diferentes departamentos que integran la comisión del proyecto, Biwel analiza y elabora un informe de la situación actual de la empresa, donde subraya las fortalezas y las carencias de la organización en lo que se refiere a bienestar laboral y salud en el trabajo. En dicho informe también se añade un cálculo del impacto del programa de empresa saludable en diferentes niveles: económico, de salud, en relación con la satisfacción de los trabajadores, la adherencia que ha provocado, etc.

Acompanyem a les empreses en el procés de certificació i validació del Sistema de Gestió d’Empresa Saludable d’AENOR i en la seva preparació per a l’obtenció de reconeixements o bones pràctiques en matèria de salut i benestar laboral a l’empresa.

Se trata de un servicio de consultoría completa en materia de bienestar laboral que engloba los diferentes servicios hablados anteriormente.