Biwel

Qui som

La nostra missió és inspirar, motivar i millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones de forma holística, i de les comunitats a les quals pertanyen. Som un equip la passió del qual és la transformació integral de l’ésser humà i la seva felicitat. Creiem que els grans canvis socials redunden en la transformació de la societat, sent les empreses un actiu molt important, i el seu valor més important les persones que les conformen. Persones més compromeses, felices i saludables generen empreses saludables i rendibles.

Gràcies a la nostra metodologia i tecnologia, som especialistes en l’anàlisi, la gestió, la implantació i l’avaluació de l’impacte de programes d’empresa saludable. Mitjançant el nostre model innovador, les empreses i les seves persones podran millorar cada dia la seva cultura i els seus hàbits saludables transformant dades complexes en solucions humanitzades, d’impacte, motivadores i senzilles, sent el seu partner de referència en la gestió de dades analítiques i la implantació de programes de benestar laboral.

Premis

Les bones pràctiques presentades a través de la nostra plataforma han estat imprescindibles per a la consecució de cadascun dels premis. Gràcies!

Accèssit del Premi NAOS 2016. Participació en l'estudi de Red Eléctrica, juntament amb UCLM i Garmin
Premi INJUVE 2016 del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Premi a les 10 millors empreses innovadores d'Espanya
Premi a la millor empresa innovadora 2015 de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

BIWEL, RECONEGUDA COM UNA DE LES MILLORS EMPRESES ESPANYOLES 2016 PEL MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS I IGUALTAT

Valors

Innovació, visió i recerca tecnològica aplicada a la salut i el benestar per aconseguir un impacte social.

Rigor i objectivitat en la gestió de la informació i serveis, basats en la ciència i l'experiència, integrant conceptes, eines i professionals experts en cada àrea.

Flexibilitat per acceptar els canvis i els nous desafiaments per convertir empreses saludables.

Compromís amb l'entorn social integrant solucions de les comunitats per fomentar un canvi cultural cap a l'estat de benestar.

Perseverança, proactivitat i positivisme com actituds fonamentals diàries.

Qualitat del servei, atenció al client i usuari, i en els productes desenvolupats.

Col·laboració i treball en equip de forma honesta, respectuosa, eficient i propera.

Ser un exemple, fomentant una cultura d'empresa saludable i la formació per aconseguir el creixement personal i superació.

El lideratge de Biwel

Biwel compta amb un equip de professionals especialitzats en diferents disciplines tecnològiques i en el camp de la salut i el benestar amb competències emprenedores i experiència amb abast nacional i internacional, motivats per dissenyar solucions úniques, d’impacte, de valor real i de qualitat per a persones i empreses saludables.

Estel Mallorquí

Directora i fundadora

Miquel Vilar

Director de projectes

Jordi Moreno

Director I+D+I

Oriol Aragay

Director informàtic

Daniel Florido

Programador web

Marc Erra

Assistent de màrqueting

Maria Molina

Tècnica de salut

Col·laboracions

Biwel compta amb la col·laboració d’institucions públiques i privades i empreses de referència en el seu sector per garantir solucions de qualitat i de millora.

Partners de serveis

Associacions

Universitats

Qui som

La nostra missió és inspirar, motivar i millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones de forma holística, i de les comunitats a les quals pertanyen. Som un equip la passió del qual és la transformació integral de l’ésser humà i la seva felicitat. Creiem que els grans canvis socials redunden en la transformació de la societat, sent les empreses un actiu molt important, i el seu valor més important les persones que les conformen. Persones més compromeses, felices i saludables generen empreses saludables i rendibles.

Integración de conceptos, herramientas y profesionales de la promoción de la salud, la seguridad, la salud laboral y la gestión de las personas y equipos.

Adaptabilidad a las necesidades de las empresas, diversidad, situación y entorno de las diferentes organizaciones.

Cuantificación objetiva del impacto individual, corporativo y económico.

Nuestras soluciones integrales de promoción de la salud y del bienestar laboral tienen como objetivos:

Promover hábitos saludables y mejorar el estilo de vida de las personas.

Crear una comunidad saludable dentro de la empresa convirtiéndola así en una empresa saludable.

Mejorar la reputación corporativa reforzando la confianza y sentido de pertenencia de los empleados.

Disminuir las bajas laborales por factores de riesgos de salud.

El capital humano de la empresa es el principal activo responsable de innovar creando empresas saludables, seguras, productivas, competitivas y sostenibles.

Per què escollir BiWel

En Biwel contamos con una metodología y unos servicios personalizados que nos hacen únicos. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios de consultoría, formación y campañas, así como los mejores profesionales para asesorar en cada proyecto. Nuestra participación en estudios, junto a universidades españolas y diversas asociaciones aporta evidencia y metodología científica a nuestros proyectos y resultados.

Estos resultados se traducen en cambios significativos para las organizaciones a nivel económico, de satisfacción de los trabajadores y de introducción de nuevos hábitos saludables. Nuestros programas integrales de salud cuentan también con una plataforma digital y una aplicación para smartphones desarrolladas internamente y personalizadas para adaptarse a las necesidades de cada empresa saludable.

Misión, visión y valores

Misión

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y de las comunidades a las que pertenecen.

Visión

Ser el aliado de referencia de aquellas personas y organizaciones que quieren mejorar su bienestar laboral.

Valores
Objetividad: a lo largo del proceso metodológico, Biwel cuantifica el impacto de forma medible a tres niveles: individual, corporativo y económico.
Rigor: se utiliza la tecnología para la gestión de la información basada en la ciencia, permitiendo evaluar y contrastar la evolución de los indicadores a lo largo del proceso. La experiencia y la diversidad de los entornos de aplicación de la metodología, nos posibilita mejorar sistemas día a día.
Adaptabilidad: el equipo humano y la metodología Biwel tiene en cuenta la diversidad de las personas que integran una organización, la situación y su entorno.